Kristýna Hyblerová

Kristýna vystudovala ekonomické lyceum v Opavě, během studia ji začalo zajímat vzájemné propojení ekonomie a politiky. Nyní studuje obor Hospodářská politika na Ekonomicko-správní fakultě v Brně. Svůj volný čas ráda tráví četbou knih, studiem španělštiny nebo turistikou.
Čtěte více

Petra Lepková Melingerová

Petra Lepková Melingerová vystudovala krajinné a pozemkové úpravy. Při studiu pracovala na řadě projektů v sociální oblasti. Velmi jí zajímaly inovace směřující k systémovým změnám a efektivní přístup k projektů. Tomu také později věnovala maximum svého času.  Od roku 2000 se aktivně věnuje rozvoji občanské společnosti. Pracovala v organizacích zaměřených na ochranu životního prostředí, rozvoj veřejného prostoru a […]
Čtěte více

Adriana Jarolímková

Adriana vystudovala na VŠE v Praze Mezinárodní obchod. Už při studiích založila neziskovou organizaci pořádající seznamovací a adaptační kurzy pro studenty vysokých škol. Později pracovala jako koordinátorka eventů v mezinárodní společnosti. Mezeru mezi studiem a zaměstnáním vyplnila pracovními pobyty na Novém Zélandu, v Austrálii a v Malajsii. Nyní dokončuje studium Pedagogiky na Filozofické fakultě UK. Svůj volný […]
Čtěte více

Johana Bartoňová

Johana pochází z Českých Budějovic, ale studuje v Brně mediální studia a žurnalistiku na Masarykově univerzitě. Během svých studií zjistila, že ji baví marketing a začala se v něm sama vzdělávat. Zkušenosti také sbírala jako vedoucí marketingového týmu ve studentské neziskové organizaci Mise naděje. Ve svém volném čase je ráda s kamarády, sportuje, kreslí a […]
Čtěte více

Věra Hausvaterová

Věra Hausvaterová vystudovala obor Sociální pedagogika a následně Vzdělávání dospělých. Během studia na gymnáziu se účastnila celostátního kola Středoškolské odborné činnosti. Svůj volný čas tráví nejraději v přírodě a četbou knih. V týmu INEV se stará o oblast HR a office.  
Čtěte více

Pavel Potužák

Pavel Potužák zajišťuje odbornou správnost Ekonomické olympiády a testování.
Čtěte více

Mojmír Hampl

Mojmír Hampl osobně zaštiťuje Ekonomickou olympiádu a je také jejím odborným garantem.
Čtěte více

Martina Bacíková

Martina Bacíková řídí Institut ekonomického vzdělávání a jeho dlouhodobé směřování.
Čtěte více