Tomáš Gago

Tomáš je slovenský občan dlouhodobě žijící v České republice. Vystudoval Business Administration, politické vědy a mezinárodní vztahy. Má téměř dvacetileté zkušenosti v oblasti Evropských záležitostí, evaluace programů a projektů, fundraisingu pro neziskový sektor a s řízením projektových týmů nebo členstvím ve významných národních i mezinárodních projektech. Za své bezmála dvacetileté působení byl aktivní v projektech […]
Čtěte více