Mojmír Hampl

Mojmír Hampl osobně zaštiťuje Ekonomickou olympiádu a je také jejím odborným garantem.
Čtěte více