Finanční gramotnost: Kritické myšlení ve finančním světě

Základní informace Vzdělávacím cílem je rozšířit povědomí o funkci kritického myšlení, pochopení kognitivního zkreslení či práce se studiemi a následné využití informací. Výstupem by mělo být pochopení základních vzorců chování, schopnost pracovat s informacemi, hledat je, a vyhodnocovat. Dalším cílem je pochopení role poradců, bank a institucí. Získání povědomí o jejich zájmech, motivaci, tricích a […]
Čtěte více
disscussing

Finanční gramotnost: Insolvence

Základní informace Vysvětlit učitelům důležitost prevence vzniku stavu úpadku, předlužení a insolvence (práce s rozpočtem; tvorba rezerv; “sebekoučování” při utrácení a práci s penězi; stanovení mantinelů, které dodržujeme a cílů, které sledujeme). Ukázat správný postup zodpovědného zadlužení (když už si úvěr vzít musíme). Ukázat správné postupy komunikace s věřiteli. Vysvětlit, jak funguje exekuční řízení. Vysvětlit, […]
Čtěte více

Finanční gramotnost: Úvěry

Základní informace Záměrem kurzu „Úvěry“ je seznámit účastníky s touto problematikou více do hloubky. Z Praxe budou probrány nejčastější typy úvěrů, co všechno ovlivňuje jejich schválení, kdy je vhodné jednotlivé typy úvěrů použít, kdy to smysl nedává, ale také nejčastější chyby, kterých se klienti dopouštějí při jejich pořizování. Součásti každého výukového bloku bude prostor pro konkrétní dotazy […]
Čtěte více
disscussing

Finanční gramotnost: Pojištění

Základní informace Vzdělávacím cílem tohoto kurzu je, aby pedagogové získali základní povědomí o fungování pojištění, jeho principech a členění pojištění dle jednotlivých typů. Také má tento kurz za cíl získání dovedností práce s výpočtem vhodných pojistných částek a výběru rizik dle jejich důležitosti a vlivu na výši finančních škod. .   Místo: kurz se uskuteční online […]
Čtěte více
disscussing

Finanční gramotnost: Investování a spoření

Základní informace Záměrem kurzu investování a spoření je seznámit účastníky s tím, jak vypadá finanční trh v praxi, objasnit rozdíly mezi teorií a praxí, naučit účastníky prakticky využívat spořící a investiční produkty jako nástroje pro splnění finančních cílů.  Účastníci se naučí, jak rozpoznat podezřelé investiční nabídky a správně zařazovat různé typy produktů do investičního portfolia. […]
Čtěte více

Národní hospodářství a role státu v ekonomice

Základní informace Místo: kurz se uskuteční online přes aplikaci Zoom (návod, jak se přihlásit dostanete po registraci) Konání kurzu: pondělí 5. září od 17:00 do 19:00 úterý 6. září od 17:00 do 19:00 pondělí 12. září od 17:00 do 19:00 úterý 13. září od 17:00 do 19:00 Potřebné vybavení: jakýkoliv počítač + připojení k internetu Lektor: doc. […]
Čtěte více

Podnikání: Jak začít

V České republice přibývá mladých lidí, kteří začínají s podnikáním už na střední škole, případně brzy po jejím skončení. Začátky jim však často komplikuje nedostatek ucelených informací. Právě proto jsme připravili online kurz pro učitele na toto téma, aby mohli žákům ve svých hodinách předat veškeré potřebné znalosti pro začátek podnikání. O kurzu: V první části kurzu […]
Čtěte více

Ekonomie: Průvodce základy ekonomie

Základní informace Chcete umět vysvětlit rozdíl mezi ekonomií a ekonomikou, ale také rozdíl mezi makroekonomií a mikroekonomií? Vysvětlete svým studentům, jak na poptávku a nabídku pomocí paradoxu diamantu a vody. Celkově se nabídce a poptávce budeme věnovat jeden celý blok, kde probereme pojmy jako poptávka,  poptávané množství, nabídka a nabídkové množství a samozřejmě také tržní rovnováha. […]
Čtěte více

Podnikání: Marketing a právo

Základní informace Marketingový výzkum, marketingová strategie, marketingový mix, právo, etika. To jsou hlavní témata kurzu Jak na podnikání.V České republice přibývá mladých lidí, kteří začínají s podnikáním už na střední škole, případně brzy po jejím skončení. Motivování jsou zejména možností zrealizovat svůj nápad, časovou flexibilitou i příležitostí pro rozvoj a seberealizaci. Začátky jim však často […]
Čtěte více