Martina Bacíková

Martina Bacíková

Panelová diskuze: Trendy ve finančním vzdělávání

Martina Bacíková řídí Institut ekonomického vzdělávání a jeho dlouhodobé směřování. Rozhoduje o přijetí nových projektů pro INEV a dohlíží na průběh Ekonomické olympiády stejně jako dalších projektů institutu. Před založením INEV působila jako předsedkyně Students for Liberty CZ. Je spoluzakladatelkou start-upu Dáme Zkoušku a pracovala jako ekonomická novinářka a moderátorka v Roklen24 a Forum24. Ve finanční skupině Roklen Fin získala zkušenosti jako projektová manažerka a později v equity a forex tradingu.

15:10 - 16:20

Panelová diskuze: Trendy ve finančním vzdělávání

Panelová diskuze se bude věnovat finančnímu vzdělávání v ČR, ale i ve světe – jaké jsou finančně-vzdělávací trendy, kam směřujeme, jaké novinky mohou pedagogové použít ve výuce, co mají očekávat v nejbližších letech a jaké kompetence mají studentům předávat.

Panelisté:
Anna Dvořáková - Nadace České spořitelny
Martina Bacíková - Institut ekonomického vzdělávání
Luboš Komárek - Česká národní banka