Luboš Komárek

Luboš Komárek

Odborná přednáška - Inflace

Prof. Ing. et Ing. Luboš Komárek, Ph.D., MSc, MBA (narozen 1971) vystudoval obor ekonomická teorie na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, kde v roce 2001 získal doktorát a kde byl o pět let později habilitován v oboru ekonomie. Je rovněž absolventem University of Warwick ve Velké Británii v oboru ekonomie, Slezské univerzity v oboru marketing a management a MBA studia na Newport University. V roce 2016 byl jmenován profesorem pro obor ekonomie. V letech 2008–2010 byl prezidentem České společnosti ekonomické. V ČNB pracuje od září 1996. Postupně zastával pozice ekonoma, poradce člena bankovní rady a vedoucího referátu měnových analýz a transmise měnové politiky sekce měnové a statistiky. Od července 2009 je ředitelem odboru vnějších ekonomických vztahů sekce měnové, od prosince 2018 pak rovněž náměstkem ředitele sekce měnové. Je alternátem zástupce ČNB v Monetary Policy Committee a International Relations Committee při ECB.

13:50 - 14:50

Odborná přednáška od hosta z ČNB

Inflace je jako virus, který působí na lidské tělo. Pokud imunitní systém dobře funguje, staráme se o své tělo a správně na vývoj inflace reagujeme (opatření centrální banky a vlády), pak nám inflace neublíží, vlastně je i prospěšná. Momentálně se ale nacházíme v období vysoké inflace - co to znamená? Jak se inflace měří a jaké nástroje Česká národní banka v boji s ní má? Během své přednášky Luboš Komárek, náměstek ředitele sekce měnové ČNB a autor vzdělávacích podkladů, zodpoví nejen tyto dotazy, ale také popíše příběh současné inflace.

15:10 - 16:20

Panelová diskuze: Trendy ve finančním vzdělávání

Panelová diskuze se bude věnovat finančnímu vzdělávání v ČR, ale i ve světe – jaké jsou finančně-vzdělávací trendy, kam směřujeme, jaké novinky mohou pedagogové použít ve výuce, co mají očekávat v nejbližších letech a jaké kompetence mají studentům předávat.

Panelisté:
Anna Dvořáková - Nadace České spořitelny
Martina Bacíková - Institut ekonomického vzdělávání
Luboš Komárek - Česká národní banka