Anna Dvořáková

Anna Dvořáková

Panelová diskuze: Trendy ve finančním vzdělávání

Předchozích 25 let pracovala v České spořitelně na různých pozicích. Mimo jiné se podílela i na přípravě bankovní strategie finančně zdravé společnosti v oblasti vzdělávání a finanční gramotnosti. V současnosti se podílí na přípravě výstavby nové centrály ČS - zejména zábavně edukativního finančního centra pro veřejnost. V minulosti měla na starosti i transformační, finanční a regulatorní projekty, řízení kapitálu, likvidity a investic pro banku. Má doktorát z bankovnictví a financí z FSV UK.​​​​​​​

15:10 - 16:20

Panelová diskuze: Trendy ve finančním vzdělávání

Panelová diskuze se bude věnovat finančnímu vzdělávání v ČR, ale i ve světe – jaké jsou finančně-vzdělávací trendy, kam směřujeme, jaké novinky mohou pedagogové použít ve výuce, co mají očekávat v nejbližších letech a jaké kompetence mají studentům předávat.

Panelisté:
Anna Dvořáková - Nadace České spořitelny
Martina Bacíková - Institut ekonomického vzdělávání
Luboš Komárek - Česká národní banka