Anna Dvořáková

Panelová diskuze: Trendy ve finančním vzdělávání

Luboš Komárek

Odborná přednáška - Inflace

Martina Bacíková

Panelová diskuze: Trendy ve finančním vzdělávání

Lukáš Heřman

Motivovaný žák = motivovaný učitel