Březen_ONLINE KURZ_Kritické myšlení

Základní informace Cílem kurzu je nejprve pedagogy seznámit s dovedností kritického myšlení, tedy schopností samostatně posuzovat kvalitu informací a rozumně se na jejich základě rozhodovat. A zároveň docenit její význam pro život ve 21. století. Naučí se základní metody a nástroje, které jim pomohou pracovat nejen s informacemi, které mají k dispozici, ale i těmi, […]
Čtěte více

Květen_ONLINE KURZ_Makroekonomická výkonnost a stabilita

Základní informace Záměrem kurzu je seznámit pedagogy s hlavními problémovými oblastmi, na které se zaměřují tvůrci hospodářské politiky např. vláda či centrální banka. Cílem je vysvětlit faktory, které ovlivňují makroekonomickou výkonnost a stabilitu národní ekonomiky se zaměřením na ekonomický růst, trh práce a nezaměstnanost, cenovou stabilitu a inflaci a rovnováhu finančních a zbožových toků mezi domácí […]
Čtěte více

Únor_ONLINE KURZ_Trh a tržní rovnováha

Základní informace Záměrem kurzu je seznámit pedagogy s principy utváření tržní rovnováhy a dopady změn tržní rovnováhy na tržní cenu a rovnovážné realizované množství na daném trhu. Za účelem aplikace grafického modelu tržní rovnováhy jsou v úvodu kurzu pedagogům vysvětleny základní teoreticko-metodologická východiska modelu poptávky a nabídky, resp. modelu tržní rovnováhy standardně používaného v soudobých […]
Čtěte více

Leden_ONLINE KURZ_Role státu v ekonomice: Makroekonomická politika

Základní informace Záměrem kurzu je seznámit pedagogy s principy působení makroekonomických politik, pomocí kterých lze podpořit a stabilizovat vývoj národní ekonomiky, tak aby jejich studenti chápali, z jakého důvodu vláda a česká centrální vláda vytváří určitá opatření a regulace. Cílem je seznámit účastníky s hlavními národohospodářskými cíli a zejména nástroji, pomocí kterých lze v rámci jednotlivých makroekonomických politik tyto […]
Čtěte více

Prosinec_ONLINE KURZ_Chování a rozhodování spotřebitele a výrobce

Základní informace Záměrem kurzu je seznámit pedagogy se základními východisky a principy analýzy chování a rozhodování spotřebitele a výrobce používané v předmětech jako jsou společenské vědy, ekonomika, ekonomie, základy, fiktivní firma a další.  K vysvětlení principů analýzy bude kurz vycházet z východisek teorie spotřebitele a teorie firmy, které jsou standardně k tomuto účelu používány v základních a pokročilých kurzech Mikroekonomie. […]
Čtěte více

Listopad_ONLINE KURZ_Průvodce MAKROekonomií: základní pojmy

Základní informace Záměrem kurzu Průvodce základy ekonomie je seznámit účastníky s předmětem studia Ekonomie jako samostatné sociální vědní disciplíny. Cílem kurzu je vysvětlit základní principy ekonomického způsobu myšlení a rozhodování, objasnit význam ekonomických modelů jako hlavních nástrojů pro pochopení souvislostí mezi proměnnými a popsat hlavní teoretické a metodické přístupy ke zkoumání ekonomických problémů v rámci ekonomie hlavního […]
Čtěte více

Květen_ONLINE KURZ – Jak na podnikání III. – Organizace, finance a daně

Základní informace Místo: kurz se uskuteční online přes aplikaci Zoom (návod, jak se přihlásit dostanete po registraci) Konání kurzu:  úterý 3. května od 17:00 do 19:00 čtvrtek 5. května od 17:00 do 19:00 úterý 10. května od 17:00 do 19:00 čtvrtek 12. května od 17:00 do 19:00 Potřebné vybavení: jakýkoliv počítač + připojení k internetu Lektor: Alena Šafrová Drášilová, […]
Čtěte více

Listopad ONLINE KURZ: Jak na podnikání I. – Jak začít?

V České republice přibývá mladých lidí, kteří začínají s podnikáním už na střední škole, případně brzy po jejím skončení. Začátky jim však často komplikuje nedostatek ucelených informací. Právě proto jsme připravili online kurz pro učitele na toto téma, aby mohli žákům ve svých hodinách předat veškeré potřebné znalosti pro začátek podnikání. O kurzu: V první části kurzu […]
Čtěte více

Říjen_ONLINE KURZ_Finanční gramotnost

Základní informace Ve dvou čtyřhodinových seminářích vás provedeme tím nejdůležitějším z oblasti spoření a investování. Důraz klademe především na praktické využití. Místo: webinář se uskuteční online přes aplikaci Zoom (návod, jak se přihlásit dostanete po registraci) Potřebné vybavení: jakýkoliv počítač + připojení k internetu Datum: úterý 19. října od 17:00 do 19:00čtvrtek 21. října od 17:00 do […]
Čtěte více